picosure-web304x215.gif

PicoSure điều trị nám vĩnh viễn

PicoSure là hệ thống laser pi cô giây đầu tiên và duy nhất trên thế giới hiện nay ứng dụng trong điều trị nhiều chỉ định trong nghành thẩm mỹ nội khoa.

PicoSure phát ra các xung năng lượng đến vùng da điều trị trong thời gian cực ngắn tính bằng đơn vị pi cô giây (độ rộng ngắn hơn 100 lần so với kỹ thuật xung na nô giây, mang lại cơ chế tác động quang cơ hay còn gọi là Sóng áp lực PressureWave đã được bảo hộ bản quyền của nhà sản xuất Cynosure Hoa Kỳ.

Đối tác
Khách hàng